CiM ASSESSORS ASSOCIATS
CiM ASSESSORS ASSOCIATS          

Assessoria i Gestió Tributaria

L'entorn fiscal i tributari es troba en continua transformació. 

CiM ASSESSORS ASSOCIATS  l'ajudarà a trobar les millors solucions en les següents matèries tributàries:

 

IMPOSICIÓ DIRECTA:

Impost sobre Societats

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (Declaracions de Renda)

Impost sobre el Patrimoni

Impost sobre Successions i Donacions  (Herències...)

Tributació de No Residents

 

IMPOSICIÓ INDIRECTA:

Impost sobre el Valor Afegit (IVA)

Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats

 

TRIBUSTS LOCALS:

Impost sobre Béns Immobles

Plusvàlues

Taxes Municipals sobre Llicències d'Activitats

Taxes Municipals sobre Llicènces d'Obres

 

Liquidació d'Impostos 

Declaracions Informatives 

 

 

 

 

Segueix-nos a les Xarxes Socials

Visiteu la nostra Aula, trobareu informació sobre temes puntuals, d'actualitat, breu, útil i constantment renovada

Versión para imprimir | Mapa del sitio
© CiM ASSESSORS ASSOCIATS Gabinet d'Assessors Tributaris