CiM ASSESSORS ASSOCIATS
CiM ASSESSORS ASSOCIATS          

Altres serveis

CiM ASSESSORS ASSOCIATS  els hi soluciona, dintre de les àreas que s'indican a continuació, el dubtes, conflictes, o simplement la gestió i els tramits que siguin necesaris.

 

SELECCIÓ DE PERSONAL:

Departament de nova creació, atès per un Llicenciat en Psicològia, especialitzat en la matèria.  Si necessita un perfil determinat en els seus potencials empleats, no ho dubti, l'ajudarem a trobar-lo. Serveis de selecció per a tècnics i posicions intermèdies, posicions d'staff, i posicions de direcció.

 

ADVOCATS:

En aquest servei extern l'atendrem en totes les àreas del Dret, tant en les matèries de les nostres pròpies especialitats com el Dret Tributari i Mercantil, com en el Dret Civil, Penal, Laboral, etc.

 

DUANES:

A través d'un Agent amb amplia experiència en el sector l'assessorem i resolem els seus dubtes, i realitzem el tràmits pels seus enviaments al exterior, dins i fora de l'àmbit comunitari, a qualsevol lloc del mon.

 

PROTECCIÓ DE DADES:

Resolem els seus dubtes i legalitzem el seu entorn d'informació.  Recordi que es obligatori i que les sancions míinimes per incumplir la llei en aquesta matèria es de 60.000,00 euros.

 

EVALUACIO I GESTIÓ DE RISCOS LABORALS I FORMACIÓ:

L'assessorem en aquesta importantíssima materia també d'obligat compliment i amb destacades sancions per no estar al corrent.  Posem a la seva disposició els nostres coneixements en la matèria, així com uns professionals amb àmplia experiència en aquesta disciplina que tant impacte ha adquirit en el món de l'empresa.

 

INGENIERIA:

Els nostres col.laboradors podràn assessorar, gestionar i tramitar tots aquells permisos, projectes, estudis...  que pugui necessitar per posar en marxa la seva empresa, adequant a les normes autonómiques i a les ordenances de qualsevol municipi la documentació precisa.  Pressupostos d'insonorització,  talla-focs,

llicències d'activitats, permisos d'obres  i en general tot allò que li cal saber per iniciar la seva activitat amb totals garanties.

 

ADMINISTRACIÓ DE FINQUES, COMUNITATS DE PROPIETARIS:

Confíi la gestió de la seva comunitat en els nostres profesionals. 

Un ampli ventall de serveis amb aportacions de pressupostos gratuïts

per a les seves reparacions, manteniments i qualsevol necessitat de la

seva comunitat. 

Financiació d'obres.

 

PERITATGES I VALORACIONS:

Posem al seu abast la valoració de béns mobles i inmobles, absolutaments independents i basant-nos en exigents estudis de mercat.

 

 

 

 

 

Segueix-nos a les Xarxes Socials

Visiteu la nostra Aula, trobareu informació sobre temes puntuals, d'actualitat, breu, útil i constantment renovada

Versión para imprimir | Mapa del sitio
© CiM ASSESSORS ASSOCIATS Gabinet d'Assessors Tributaris